Välkommen till Bold News September 

Bolds verksamhet rullar på bra och nya utmaningar står för dörren. För att ytterligare höja vår tryckkvalitet framöver har vi investerat i ett automatiskt färghålllnings-, och registerstyrningssystem som vi driftsätter under hösten.

Vi har också förstärkt vår marknadsorganisation med en transport- och distributionsspecialist, Jimmy Wendt, för att bli riktigt vassa på det området.

Det känns hoppingivande med en ökning av sidantal och upplagor som kommit till efter sommaren. Nu i budgettider vill jag tro att 2018 kommer att bli lika bra som hittills 2017. Vi fortsätter att pusha för papperstidningens effekt, läs mer vad vi har i pipeline och återkoppla gärna med frågor, idéer och uppslag.”