Om Bold Printing

Bold Printing är en av Nordens största tryckerigrupper

I gruppen ingår tryckerierna Bold Printing Stockholm, Bold Printing Malmö samt Bold BTT Borås. Boldtryckerierna ingår i Bonnierkoncernen. Vi är experter på att trycka tabloidtidningar (som även kan trimmas) i olika upplagor och trycker allt från landets ledande dagstidningar till temabilagor, gratistidningar och direktreklam. Med vår bredd och kapacitet blir ingen kund för stor eller för liten. Gruppen har en årlig produktion på ca 600 miljoner tidningar av ett 40-tal olika titlar och är därmed en av Nordens ledande tidningsproducenter.

Tidningsproduktion i toppmoderna utrustningar

Vi har kompetens utefter hela produktionskedjan i tidningsoffset, en process som inkluderar alla moment från prepress till efterbehandling.

Våra tryckerier har toppmodern utrustning så att vi kan leverera högkvalitativa produkter till rätt pris. Både vi och våra kunder vinner otvivelaktigt på vår bredd, flexibilitet, kapacitet och standardiserade metoder och processer som sänker kostnader och ger kortare produktionstider.