Kundundersökning 2016

Resultaten visar på rekordhöga siffror på kundnöjdhet

Bold-gruppen genomför sedan många år en kundundersökning för att ta tempen på verksamheten och säkerställa att vi utvecklas i rätt riktning. Undersökningen genomförs av ett externt undersökningsföretag och bygger på djupintervjuer med ett stort antal frågor.
Årets mätning, med svar från 110 kunder, visar att Bold-gruppen åtnjuter fortsatt stort förtroende. Totalbetyget för koncernen (NKI totalt) blev denna gång 4,22 av maximala 5,00.

Årets resultat är det högsta NKI-värdet vi fått sedan mätningarna startade 2003.

Total kundtillfredsställelse NKI

Hur nöjd är du totalt sett med Bold som leverantör?
Svar: Kundtillfredsställele 2015: 4,22

A

Kommentar

Ingen kund har varit missnöjd totalt sett, men 13% har satt det ljumma betyg 3 på att man är nöjd som kund. Vi tar till oss av den kritiken och arbetar aktivt vidare med att säkerställa en hög och jämn tryckkvalitet för varje produkt.

Rekommendation

På frågan om man vill rekommendera andra att trycka hos Bold Printing Group svarar 98 av 110 respondenter ja!

diagram

Kundundersökning

Marknadschef Per Fagerlund:
”Kundundersökningen är viktig för utvecklingen av vår verksamhet. Vi lägger mycket tid och kraft på att gå igenom de områden där kunderna berättar för oss att vi behöver utvecklas.”

Har ni frågor eller kommentarer kring kundundersökning så svarar Bolds marknadschef Per Fagerlund gärna på frågor. Han finns på 070- 207 59 29 eller per.fagerlund@boldprinting.se

Undersökningen genomförs av ett externt undersökningsföretag och bygger på djupintervjuer med ett stort antal frågor.