Full drift i Akallas nya mellanlager

sa-funkar-detpapper-1

Under sommaren har vi passat på att renovera i Akalla-huset och göra ett nytt mellanlager i det som tidigare var en verkstad i bottenplanet. Lagret är i full drift och under hösten kommer även en ny klimatanläggning att installeras i lokalerna.

Så här ser det ut med preparerade rullar och slingorna i golvet som styr de förprogrammerade truckarna. Vi har nu lagerplatser för att ha motsvarande ytterligare 50 rullar med full rullbredd. Normalt förbrukas rullarna i mellanlagret inom ett dygn. Nya pappersrullar är 1250 cm i diameter och 7,5 till 1590 mm breda. De tyngsta rullarna väger ca 1,5 ton.

Från höglagret till mellanlagret

Innan rullarna kommer till mellanlagret finns de i höglagret. Vi hanterar dagligen upp till 300 rullar som automatiskt plockas ut från vårt höglager.

hoglagerLager på höjden. Bold Printing Stockholms höglager är helt automatiserat och kan lagra upp till 1 800 pappersrullar, vilket motsvarar en dryg veckas förbrukning under högsäsong.

papper-2Fokus på pappersförsörjning. Några i teamet som jobbar med Bold Stockholms pappersförsörjning. På bilden syns Björn Dahlberg, IT-ansvarig och materialhanteringsspecialist, Erik Åsander, förråd och pappersavrop från våra leverantörer, Håkan Karlsson, IT-drift och IT-utveckling och Ove Borndalen, underhållschef.