Ledare: Turbulenta tidningstider

nyhet-1Vi på Bold-gruppen är bra rustade inför senhösten och det nya året. Konkurrensen om tryckuppdragen är hård och vissa volymer viker, men beläggningen i våra anläggningar har samtidigt aldrig varit högre. Det är vi stolta och glada för.

I kölvattnet av den allmänna turbulens som råder på den svenska tidnings- och tryckerimarknaden vet vi att många tryckerikunder börjat se sig om efter nya samarbetspartners eller fokuserat på att säkra långsiktiga tryckavtal med sina befintliga leverantörer. För oss inom Bold-gruppen har juni, juli och augusti inneburit oväntat mycket arbete och det på trots att det varit sommarmånader.

Fortsatt stark utveckling

Jag spår en fortsatt stark utveckling för direktreklam och gratistidningar med veckoutgivning samtidigt som jag konstaterar at våra tryckta morgon- och kvällstidningar har det mycket tufft – framför allt vad gäller annonsintäkterna.

Investering i Borås

Jag vill också ta tillfället i akt att berätta att vi under denna sommar har gjort en större investering i tryckeriet i Borås. Vi har ersatt tre gamla tidningshäftar i tryckpressen med ny utrustning från svenska Tolerans. Projektet är avslutat och de nya häftarna som fungerar utmärkt kommer att säkerställa stabil häftning av tidningarna i många år framöver.

Renoverat lager i Stockholm

I Bolds stocksholmsanläggning har vi investerat i ett nytt mellanlager för papper. Nya lagerställ har monterats, spår för våra automattruckar har frästs och styrsystemet för materialhanteringen i Akalla har programmerats om.

Hoppas att du hittar lite matnyttigt i detta nummer av Bold News och tveka inte att höra av dig till mig om du har frågor, synpunkter eller vill hjälpa oss att utvecklas vidare!