– Lokal journalistik är framtiden

ska%cc%88rmavbild-2016-10-31-kl-17-15-26Vår Per Fagerlund träffade DirektPress VD Roland Tipner för en pratstund om satsningar, framtid och vad som ger energi.

Det går bra för DirektPress och ni gör en stor satsning i Göteborg. Vad innebär denna satsning?

”I Göteborg låter vi fem titlar från varsin stadsdel bli en gemensam nyhetstidning – med relevanta nyheter både från Göteborg som helhet och med specifika nyheter från var och en av dessa stadsdelar.”

”Vårt mål är en tidning som är omtyckt och relevant för hela Göteborg. Vi tror att de som bor i de olika stadsdelarna även är intresserade av helheten. Parallellt med det så startar vi hemsidan göteborgdirekt.se, att läsas både i mobilen och på datorn, det blir ett digitalt komplement till alla fem tidningarna.”

I en global värld satsar ni på lokal journalistik, hur ser du på det?

RT: ”I den värld som numera kallas ”glocal society” har vi valt att spegla det lokala. Vi väljer att inte skriva om Putin eller Obama – om det inte har en tydlig lokal koppling – och det har det i princip aldrig.”

”Den enda gången vi faktiskt har skrivit om Barack Obama var när han besökte Sverige. Då hade vi en artikel om det i vår tidning för Upplands Väsby, i norra Stockholm, eftersom alla vägar och viadukter stängdes av där när hans kortege färdades från Arlanda till centrala Stockholm.”

”Vi hade också en artikel om just den händelsen i vår tidning Vi i Väsby utifrån perspektivet hur det påverkade Väsbyborna genom avstängda gator och det stora pådrag det medförde.”

”Det är i dag en brist på lokal nyhetsbevakning trots att folk är väldigt intresserade av just lokala nyheter. Detta glapp försöker vi fylla – vi menar att det betyder mycket för ett lokalt engagemang, debatten och demokratin på gräsrotsnivå att veta vad som händer och vad som planeras är i ”min” stadsdel.”

”Och det betyder mycket för annonsörerna att kunna nå konsumenterna i deras närområden.”

Är det något nytt som du vill nämna som händer det närmaste året?
RT: ”Förutom det vi gör i Göteborg så händer det en hel del. Vi fokuserar på papperstidningen och försöker hela tiden att bli bättre och finnas nära de som bor i en viss stadsdel men satsar även på det digitala framförallt i mobilen som ett komplement till papperstidningen. Vi gör det för att öka tillgängligheten.”

Ni har förlängt ert tryckavtal med Bold. Hur ser du på Bold Printing som leverantör?
RT
: ”Vi hade inte förlängt avtalet om vi inte hade varit nöjda med Bold. Jag tycker de är professionella och seriösa, allt fungerar som det ska och är planerat. I en så avancerad process som tidningsproduktion behövs en trygg partner. Det är vår erfarenhet att Bold agerar på ett mycket proffsigt och konstruktivt sätt.

Vad tror du behövs för att ge tidningsmarknaden ny energi, det går ju bra för er?
RT:
”Det vore kanske lite förmätet av oss att ge svar på tidningsmarknadens utmaningar, trots det faktum att vi börjar att bli ganska stora med drygt 40 tidningar och en upplaga på cirka 1,2 miljoner exemplar.”

”Det finns så olika nischer på tidningsmarknaden med magasin, dags-, vecko-, bransch- och gratistidningar för att nämna några.  Vi är i en nisch – totaldistribuerad lokaltidning – som är intressant både för konsumenten och näringslivet. Tidningen är gratis och vi har en stark lokal bevakning. Just det sista gör nog vår typ av tidning extra intressant, vilket är en stor del av vår framgång. Och det ger oss den energi vi behöver.”