Branschkoll

VTAB:s Backa-anläggning på Hisingen utanför Göteborg är nu stängd och Göteborgs-Posten trycks i VTAB:s Landvetter-anläggning istället. Under året har ytterligare två nedläggningar meddelats. WM Media stänger sitt tryckeri i Alingsås för att trycka Alingsås Tidning och andra egna titlar externt. För någon dryg månad sedan blev det också känt att Norra Skåne stänger sitt tryckeri i Hässleholm för att flytta tryckningen till ett externt tryckeri.

 siffror

På kort tid har antalet dagstidningstryckerier minskat från ca 35 till under 30. Merparten av de tryckerier som stängts har haft relativt många år på nacken och volymerna flyttas oftast till modernare anläggningar. För ca 20 år sedan fanns omkring 70 dagstidningstryckerier i landet.

Bolds resultat före avskrivningar 2013 till 2015

Utveckling