Pappershantering

Varje dag rullar cirka 8 långtradare i på lagret med pappersrullar till tryckeriet

Varje dag rullar cirka 8 långtradare i på lagret med pappersrullar till tryckeriet. På helgerna är pappersförbrukningen som högst och då kan ca 200 rullar behövas för ett dygns produktion.

Totalt förbrukas 43 000 ton papper per år och det motsvarar 30 700 pappersrullar som administreras och hanteras i de lager som tryckeriet har.

Huvudlagret har ca 1 800 lagerplatser och i mellanlagret (som ligger närmast tryckpressarna) förvaras varje dygn 150 stycken rullar extra, färdiga att sättas i produktion när som helst.”

Papper till vår produktion i Stockholm levereras per bil från Braviken, Norrköping, men kan också komma från annat pappersbruk i Sverige eller någon av de nordiska länderna.

Tidningspapper

Det vanligaste papperet är s k standard tidningspapper som finns i olika gramvikter. I Stockholm körs främst 45 grams tidningspapper medan man i Malmö kör främst 42 grams och i Borås både 45 gram och 48,8 gram som huvudpapper.

Önskemål om papper

Om våra kunder vill ha ett lite finare papper så är det oftast tjockare och ljusare jämfört med standard tidningspapper. Oftast känner man att papperet är tjockare och lite vidare när man gör över till s k förbättrat tidningspapper. Men vanligt standard tidningspapper kan vara svårt att känna skillnad på, men genom att titta på hur ”genomskinligt” papperet är dvs hur lätt man får ett genomtryck kan man bedöma hur tjockt papperet är.

Svanen licenser

Nästan allt papper vi köper i Norden är FSC och PEFC märkt och tryckerierna är alla miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi har också en Svanen licens på respektive tryckeri.

Återvinning och retur

Förutom miljön värnar Bolds tryckerier om att utnyttja alla insatsvaror på bästa möjliga sätt, dvs undvika svinn och spill. För de tillfällen när vi är tvungna att slänga papper och t ex tryckplåtar är vi måna om att rätt återvinningsföretag tar hand om avfallet och att det återvinns. Vår pappersmakulatur går tillbaka till pappersbruket där nytt papper tillverkas och tryckplåt (som består av aluminium) smälts ned och återanvänds i biltillverkning.