Julbrev

Snart är det jul och nytt år… igen!

När det gamla året går mot sitt slut så ser man tydligt att mycket har hänt under året som gått, det har varit både positivt och negativt men summa summarum så har det positiva verkligen övervägt och vi i Bold-gruppen går stärkta in i 2017.

Vi kan se tillbaka på ett mycket bra år

Bold gick in i 2016 med utmärkta förutsättningar. Som tidningstryckeri arbetar vi med lång planering framåt i produktionen och stabiliteten som fanns vid förra årsskiftet höll i sig under hela året med hög beläggning och med ett flertal nya kunder att välkomna i vår produktion.

Vi kan berätta att vi fortsätter att öka vår beläggning och framför allt så har vi kraftigt ökat antalet produkter som vi trycker i våra anläggningar. Inför nästa år har vi redan nu säkrat ytterligare volymer. Det är såklart oerhört kul i en bransch där den generella trenden annars är minskande volymer.

Vi arbetar hela tiden långsiktigt och för några år sedan gjorde vi en satsning av bland annat nya tryckpressar som vi fortfarande är nöjda med. Vi står väl rustade för många år framåt. Både maskinellt och organisatoriskt.

För Bold-gruppens del ser faktiskt år 2017 ut att bli ett rekordår i många avseenden! Vi återkommer till det i Bold News under våren.