Fredrik ny controller för Borås och Stockholm

Fredrik Andersson axlar sedan november rollen som controller för Bold Printing Stockholm och Bold BTT Borås. PG Johansson, den mångårige föregångaren, trappar ner under våren för att gå i pension i maj månad. Fredrik kommer närmast som konsult på Bonnier AB där han jobbade med redovisning för Expressen. Han har också en bakgrund från Kungsleden, Skandia och Peab.

Fredrik har sitt fokus på lönsamhetsfrågor och Bold Printings verksamhet.

– Jag ser fram emot att vara en kompetens som med stort engagemang kan stötta verksamheten i ekonomiska frågor, säger Fredrik.

Vi önskar Fredrik välkommen till oss!