Kundundersökning för år 2016

År 2016 gjordes vår årliga kundnöjdhetsmätning på ett nytt sätt, delvis efter önskemål från våra kunder, genom att undersökningen som tidigare var baserad på telefonintervjuer nu blev webbaserad med möjlighet att bli intervjuad via telefon. Undersökningen gjordes av vår undersökningsföretaget Defgo, en välkänd aktör i branschen.

Vi är både glada och stolta över resultatet som var ”all time high” med 4,40 i betyg på en 5-gradig skala.  

Vi förväntade oss en mindre försämring jämfört med resultatet från förra året, som också var mycket hög (4,22), då det är vanligt när man går från telefonintervjuer till webbaserade svar. Men så blev alltså inte fallet, vilket gör resultatet ännu mer glädjande!¨

Det finns mycket positiva delsvar i undersökningen. Nämnas kan ”kundrelationer” och ”personkemi” som fortsatt visar ett mycket högt betyg.

Fokus under år 2017
Vi kommer fokusera på är att jobba med kvalitetsfrågor under året som kommer samt som alltid att bibehålla den höga nivå på totalbetyget.

Per Fagerlund
Marknadschef