Välkommen till Bold News

Av Erik Wallhed, VD Bold Stockholm och samordnade för Boldgruppen

Bolds verksamhet rullar på bra och nya utmaningar står för dörren. För att ytterligare höja vår tryckkvalitet framöver har vi investerat i ett automatiskt färghålllnings-, och registerstyrningssystem som vi driftsätter under hösten.

Vi har också förstärkt vår marknadsorganisation med en transport- och distributionsspecialist, Jimmy Wendt, för att bli riktigt vassa på det området. Jimmy presenterar sig närmare i detta nummer.

Det känns hoppingivande med en ökning av sidantal och upplagor som kommit till efter sommaren. Nu i budgettider vill jag tro att 2018 kommer att bli lika bra som hittills 2017. Vi fortsätter att pusha för papperstidningens effekt, läs mer vad vi har i pipeline och återkoppla gärna med frågor, idéer och uppslag.”