Internationell konferens med fokus på tryck

MRUG står för ManRoland UserGroup meeting och är en användargrupp som funnits i drygt 25 år.

Fokus är på tryckpressar för dagstidningar tillverkade av ManRoland men under åren har begreppet vidgats till att omfatta alla frågor kring dagstidningstryck på så kallade coldset pressar. Av naturliga skäl hamnar fokus på teknik, men konferensen består även av en affärsdel där frågor kring efterbearbetningstjänster och utökning av trycktjänster diskuteras.

Medlemmarna är tryckeribolag eller ett mediabolag med tryckeriverksamhet (coldset) och medlemsbolagen kommer från alla delar av världen (Tyskland, England, Irland, Kanada, Österrike, Polen, Spanien, Sydafrika samt Sverige) och är totalt idag runt 20 stycken.

Viktigt i sammanhanget är att ingen konkurrerar på samma marknad, utan det finns plats för diskussioner kring nya kundkrav och att ta/behålla marknadsandelar. Bold Printing Group är den enda medlemmen i Norden.

Under två dagar i juni konfererade MRUG på Krusenberg Herrgård utanför Sigtuna. Ansvariga för årets konferens var inköpschef Anna Drougge och marknadskoordinator Tuija Ylitalo. Andra deltagare från Bold bestod av produktions- och underhållsansvariga.

Programmet var fullspikat, från tidig morgon till sen kväll med avslutande kvällsaktivitet. Tredje dagen (en lördag) fanns en frivillig sightseeing i Stockholm inbokad samt en kajakpaddling med utgångspunkt från Långholmen. Vädret höll sig i schack och kajakturen på lördageftermiddag bjöd på värme och solsken! Mest uppskattat var kanske ABBA-kvällen men även båtturen på Mälaren med guide var många entusiastiska över.

Förutom konferensprogrammet, som bl a tog upp viktiga frågor kring underhåll och serviceavtal samt reservdelar bjöds även på presentationer av utvecklingen inom respektive tryckeri/mediabolag samt ett studiebesök på Bold Printing Stockholm i Akalla.

Det nätverk som MRUG medlemskapet ger tillträde till, utgör en viktig del för att dels diskutera materialteknik men också för att få ett bättre perspektiv på den egna produktionen samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Nästa år är det Spaniens tur som värdnation.