Höstrapport från marknadsavdelningen

Efter sommaren kan vi summera att både volymer och beläggning håller den nivå vi budgeterat för, vi ligger till och med lite över. Självklart tycker vi det är glädjande.

Under hösten fokuserar vi på att budgetera inför nästkommande år. Det är ett omfattande arbete som både sammanfattar och blickar framåt. Det är också en tid då vi genomför vi olika marknadsaktiviteter. Vi kommer bland annat att gå igång med den kundmätning vi gör varje år.

Vi vill gärna veta vad ni tycker! Och vad vi kan förbättra oss på. Förra året hade vi ett fantastiskt resultat men ett betyg på 4,4 (av 5). Så vi har en hel del att leva upp till.

Vi ber härmed våra kunder att ta sig den lilla tid det tar att svara på webbenkäten.

Den är mycket viktigt för oss och ett led i vår strävan att veta var vi står och vad vi behöver göra för att bli bättre.

Marknadschef Per Fagerlund