Hallå Bold #8

Systemen på sina fem fingrar

Turen har kommit att presentera Johannes Nilsen som är applikationsansvarig för våra gemensamma system och projektledare för bland annat IT-frågor.

Johannes har arbetat på Bold Printing i dryga 15 år och känner till det mesta i verksamheten vilket är till stor fördel när han hanterar frågor relaterade de gemensamma system som samordnas mellan bolagen. Det kan handla om prepress-, fakturering- och planeringssystem men också rapportverktyg och system för datalager. 

– Jag kommer från kundservice/prepress-sidan vilket har gett mig bra överblick av det dagliga produktionsflödet. Man kan säga säga att varje avdelning är experter på vad de gör, medan kundservice vet varför vi på företaget gör det. 

 – Mitt arbete kan vara allt från att driva projekt, tala med leverantörer, kalla till interna förvaltningsmöten för att sedan alltid vara den som tar pennan och skriver protokollet.

– För att trivas i en roll som den jag har behöver man vara strukturerad och att självständigt driva och planera sitt arbete. Jag är ganska orädd inför nya arbetsuppgifter och det hjälper gärna till när man ska få det interna kittet att fungera. 

Jag trivs med att hjälpa till med saker som underlättar det dagliga arbetet oavsett om det handlar om produktion-, kundservice- eller IT-lösningar.