Rapport från marknadsavdelningen #9

Hösten är här och vi kan konstatera att det är intensiva tider för oss på Bold. En stor anledning är konkursen på Malmö Tidningstryck. Den medförde en stor omvälvning på marknaden och många av deras kunder blev helt tagna på sängen och stod helt plötsligt utan leverantör. 

Kortsiktig kan vi naturligtvis säga att vi fick massor av prospects och presumtiva kunder, vilket naturligtvis på sitt sätt är positivt för oss, men samtidigt är det framför allt två saker som är negativt, både för oss, och för printmarknaden i stort. För det första så har vi redan en hög beläggning och hade inte så stort utrymme att ta in de volym som det var fråga om. Vår kapacitet är trots allt begränsad även om vi självklart alltid är intresserade av nya kunder. Men det är många förutsättningar som ska passa in.

För det andra så är det tråkigt att ett tidningstryckeri går i konkurs. Det är av naturliga skäl inga goda nyheter för vår bransch.

Vi som trycker papperstidningar skulle ju gärna se en ökning i stället för en minskning av kollegor i branschen.  Vi vet att förutom Malmö Tidningstryck så försvinner det ytterligare två tryckerier inom det närmaste året. Den här tendensen verkar inte mattas av, tyvärr.

Det hela slutade trots allt i att vi kunde välkomna ett antal nya kunder. Det mest positiva var Skånska Dagbladet och Norra Skåne som nu trycker i vår anläggning i Malmö. Ett välkommet tillskott och en långsiktig och bra kund. Vi kunde också hitta de luckor tidsmässigt som önskades av kunden.

Vi ser med tillförsikt fram emot 2018 och hoppas på samma medvind som vi haft i år. Förutsättningarna finns för detta!

Vi har nu också skickat ut vår kundenkät och vi hoppas att alla som fått den har haft möjlighet att svara. Det är viktigt för oss! Som vanligt kommer vi att presentera statistik på vår traditionella kundhockey den 25 januari.