Ledare: Hej alla tidningsfantaster!

Av Erik Wallhed
Trots alla satsningar på digitala tidningar är det riktigt bra fart på tidningstrycket också. Vi inom Bold har fortsatt haft mycket att göra, de flesta av våra kunder fortsätter göra bra tidningar med mycket annonser och många sidor. De signaler jag uppfattar, känns positiva även inför nästa år.

Vi investerar och utvecklar vår maskinpark, se separat artikel, vi tar ständigt in fler kunder där vi kan frigöra kapacitet och framförallt utvecklas vi i nära samverkan med våra kunder och leverantörer. 

Just nu är jag väldigt nyfiken på hur utfallet blir av vår kundnöjdhetsmätning. Kommer vi kunna matcha förra årets resultat? Det får vi snart veta, och ni kunder som kommer på vårt januarievent får då bland annat ta del av resultatet. Vi syns då och till dess fortsätter vi tillsammans göra stora fina tidningar!