Kundundersökningen i korthet för 2017

Till vår glädje ser vi en liten renässans för papperstidningen, många annonsörer har återkommit och den nedåtgående trenden på upplagorna har bromsats upp. Det sammantaget ger oss en bra förhoppning inför 2018.

I november så genomförde vi vår årliga kundmätning, NKI avseende 2017. Resultatet för 2016, med ett så högt betyg som 4,40 på en 5-gradig skala trodde vi skulle vara svårslaget. Men, till vår stora glädje så fick vi ett betyg som var ”all time high”. Vårt betyg med alla tre tryckerierna inräknade blev så högt som 4,44.

Ett annat delbetyg som självklart är viktigt är den tryckta kvaliteten. Det betyget var också förbättrat vilket även det känns positivt. Vi har fortsatt fokus på kvaliteten och åtgärder har skett under hösten 2017, det bland annat genom investeringar i pressen som vi beskrivit tidigare. Längre ner kan du se vårt resultat på mätningen.

Rekord i kundnöjdhet

Vi på Bold vill med stolthet visa upp en ny rekordsiffra i NKI-mätningen. På betygskalan 1-5 blev resultatet 4,76 vad det gäller kundrelationer – en siffra vi är mycket stolta och glada över!