Alice Bah Khunke, kultur- och demokratiminister besökte Bold Printing Stockholm i början av året

Syftet med besöket på Bold Printing var att få en känsla av dagstidningsproduktion och dagspressens utmaningar inför presstödsutredningen. Det var en mycket intresserad och nyfiken minister som visades runt i anläggningen. Vi var många som hon ställde initierade frågor till, och engagemanget gick inte att ta miste på.

Rundvandringen började i höglagret med papper, samt mellanlagret, rullplan och press till packsalen med produktion av DN och DI under kvällen. De flesta som arbetade fick chansen att växla några ord med henne.

På bilden ses Anders Eriksson, Alice Bah Khunke och Erik Wallhed.