Bold Printing har förvärvat ytterligare ett tryckeri i Malmö

Tryckeriet på Stenåldersgatan kommer som tidigare fortsätta med sin verksamhet men har ökat ut Boldgruppen med ytterligare en anläggning på Olsgårdsgatan i Malmö.

Genom att få tillgång till det nya tryckeriet förbättrar vi våra möjligheter att tillgodose marknaden med kvalitativ produktion. Den tillkommande anläggningen är ytterst väl anpassad för vår verksamhet vilket gör att anläggningen kan drivas effektivt.

Inom Boldgruppen forsätter vi att ta marknadsandelar via våra anläggningar både i Malmö, Stockholm och Borås, säger Roger Jädersten, platschef Bold Malmö.