Ledare mars månad

Hej alla tidningsfantaster!

Tiden går fort när man har mycket att göra. 2017 avslutades i full fart med mycket aktiviteter inom Bold, med bland annat upprampning av mycket produktion i vårt nya tryckeri i Malmö, läs mer nedan, och driftstagning av kvalitetssystemet i Stockholm som givit positiva effekter för både oss och våra kunder. 

Vi kan konstatera att trots tuffa tider för papperstidningarna, har våra volymer varit stabila på samma nivå som 2016 och våra effektiviseringsprojekt bla. inom energiområdet har burit frukt.

Vi har gjort en del personalförändringar inom Bold, där Johan Stenberg övergått som IT-direktör till moderbolaget Bonnier och Anna Drougge, vår inköpschef ingår nu i Bonnier News. Vi önskar både Anna och Johan lycka till i de nya posterna och vi kommer säkert att ha nytta av deras tjänster även framöver.

Året började , som vanligt, lite lugnt, men även här kan vi konstatera att skillnaden mot föregående år är liten. Vi inom Bold fortsätter att satsa på att ta in fler jobb i den takt som en del befintliga titlar minskar i upplaga, så att vi belägger våra anläggningar så effektivt som möjligt. Hoppas att ni alla våra kunder också har full focus på er försäljning så att 2018 kan bli ett ännu bättre år än 2017.