Långa leveranstider på papper och knapp tillgång i Europa

– Främst beror förändringen på att utbudet sjunkit och nu kommit i kapp efterfrågan. Det vill säga pappersmaskiner har lagts ner och/eller konverterats när inte kunderna beställt och utnyttjat pappersvolymerna i den omfattningen man gjort innan, säger Anna Drougge Strategisk Inköpschef för Bonnier News.

– Utbudet har också förändrats då nya, helt unika papperskvaliteter såsom hybridpapper, lanserats. Hybridpapper, som oftast kan användas i både heatset och offset, har visat sig vara attraktivt för DR kunder och det man brukar kalla för Commercial Print. DR kunden har också tagit tillvara på möjligheten att använda olika trycktekniker för samma papperskvalitet och köper börjat köpa mer och mer papper i det obestrukna segmentet. Pappersleverantörerna väljer då i vissa fall att dra ned på det som inom obestruket oftast kallas standard newsprint och satsar istället istället satsat mer på improved newsprint (förbättrat tidningspapper) samt hybridepapper. Idag står alltså, förlag och mediahus och konkurrerar om samma utbud av papper som detaljhandelns DR köpare. Det gjorde man inte innan i samma utsträckning.

– Marknaden har också blivit mer global, Europa är inte längre isolerat från påverkan från Nordamerika och Asien, framförallt Kina. Detta kan vara några av förklaringarna till de förändringar som sker på pappersmarknaden. Andra förklaringar kan vara valutakurseffekter eller brist på råvara, såsom träråvara (jungfrufiber) och returpapper (RCP).