Tommy satsar på att utveckla medarbetarna

Tommy Johnsson är mångårig VD på Bold BTT i Borås och har varit grafiska branschen trogen sedan 1984. Första jobbet efter värnplikten var på Expressens tryckeri i Jönköping, sedermera Exprint.

Tommy har arbetat som arbetsledare, avdelningschef, projektansvarig för allt från teknikinvesteringar till kundrelationer och personal, ekonomi och administration och som platschef och VD.

Vad är skillnaden nu mot då, undrar vi?
Under decennier har ju tidningsmarknaden varit vikande. När jag började i branschen hade de flesta tidningar ett eget tryckeri, som var en avdelning i tidningens organisation. Nu är tidningstryckerier ofta stora anläggningar som trycker ett antal titlar, där man som vi på Bold, fokuserar på processer, effektivitet och tryckkvalitet.

Hur ser det ut idag, och vilka beslut behöver man ta?
Marknaden i ständig och snabb förändring, och med det så ställs nya krav på den egna organisationen. Ledarskap är som jag ser det en nyckelfråga, ett gott ledarskap har stark påverkan på lönsamhet, kvalitet och kundnöjdhet.

I Borås arbetar vi långsiktigt med att utveckla hela vår organisation, alla medarbetare såväl som framtida nyckelpersoner. I en föränderlig värld är det viktigt att skapa trivsel och utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare.

Vad tänker du om din egen arbetsplats?
– Personligen trivs jag utmärkt på tryckeriet i Borås då det är en lagom stor anläggning där man som ledare får ett bra grepp om verksamheten. Alla känner varandra och vi har en bra stämning. Vi är cirka 55 anställda i Borås med 6 personer på tjänstemannasidan.

– Att vara en bra leverantör har blivit än mer viktigt. Bold är ett starkt varumärke i branschen, och värt att poängtera, att det har byggts upp under många år, säger Tommy Johnsson.