Några snabba frågor till Ove

Ove Rickardsson är VD för tre bolag inom Direktpress, som är en av Sveriges största utgivare av gratistidningar, med en veckoupplaga på drygt 1,2 miljoner tryckta tidningar där sajten Stockholmdirekt.se är störst i Stockholm på lokala nyheter.

Först ut 3 snabba ord som passar för era lokala tidningar.
Lokala, innehållsrika, värdefulla för våra läsare

Hur utvecklas era tidningar om 1 och 5 år?
Vi ger ut 4 DP tidningar idag, Ena Håbo Tidningen, BålstaBladet, Upplands BroBladet och Järfälla Tidning. Beroende på hur länge de har funnits så ser utvecklingen lite annorlunda ut per titel. Den av våra tidningar som växer snabbast i år är Järfälla Tidning med en tillväxt på hela 31% under 2018.

Det är svårt att säga idag hur vår marknad ser ut om fem år men vi hoppas på att vi fortfarande är up and running och har växt ytterligare med våra tidningar.

Några personliga Ove-tips på jobbet.
Var engagerad i det lokala näringslivet så öppnas många nya dörrar för dig som gratistidningsutgivare.

Hur får man kul på jobbet?
Genom att se till att man firar både stora och små framgångar i vardagen och att delta på roliga nätverksträffar i vårt utgivningsområde.

2 saker för effektivare jobbvardag.
Fokus på att göra rätt saker, löpande uppföljning samt utvärdering av det vi producerar både i tidningen och på webben.

Antal kaffekoppar per dag.
3

Antal sms per dag.
10, mailen är vårt huvudverktyg idag med ca 50-100 mail/dag.

Några faktafrågor

Målgrupper för era tidningar
Alla läsare i våra kommuner

Hur många dagar i veckan?
Vi ger ut tidningarna 1 ggr/vecka och de är helgutdelade av SDR

Antal sidor i snitt?
28-32 + ett flertal kundbilagor