Patrik Vincent: Gratistidningarna är en hörnsten i demokratin

Patrik Vincent är vd på SprintAd, ett av Sveriges största försäljningsbolag för annonser. Bolaget representerar i runda tal 130 gratistidningar som täcker de flesta av Sveriges större städer med en upplaga på över 4 100 000 ex. Tidningarna är spridda från Haparanda till Malmö. Han är dessutom sedan januari i år vice VD med operativt ansvar för DirektPress-gruppen, med ett tiotal företag under sig som ger ut ett 40-tal tidningar i Stockholm, Göteborg, Västerås, Uppsala och Enköping med en total upplaga på 1,2 miljoner tidningar.

Du har arbetat med gratistidningar i många år, hur började du din bana?

– Jag har arbetat med medier i 25 år. Även om jag varit med och startat upp, byggt och utvecklat onlinesatsningar har fokus alltid legat på lokaltidningar. Min första kontakt med gratistidningar var med Västerås Tidning några år efter millennieskiftet. Jag var ansvarig för plats- och eftertextförsäljningen på ett nationellt säljbolag där vi enbart arbetade med morgonpress. Det fanns viss skepticism i organisationen mot gratistidningar, och att det var med stor försiktighet jag startade samarbetet med Västerås Tidning och tog med tidningen i vårt annonspaket. Varje annons som gick där följde vi noga upp med kunden. Till vår förvåning var responsen överväldigande, de hade aldrig tidigare fått bättre effekt. Relativt snabbt därefter byggde vi upp ett nätverk av kvalitativa gratistidningar. Fantastiska produkter som jag idag brinner för mer än något annat.

Hur ser du utvecklingen av era tidningar på 1-5 års sikt?

– Starkt. Vi är framtidens print. Medan den prenumererade morgonpressen nu styr allt mer mot att bli digitala nyhetsmedier efter en lång tid av vikande upplagor växer vi i städerna. Morgonpressens problem med print är i grunden ett distributionsproblem. Det är svårt att få folk att betala för en prenumeration, det problemet har inte vår typ av tidningar. Vi kommer hem till alla hushåll gratis och med ett innehåll som är unikt och 100 % lokalt blir vi uppskattade och lästa.
Jag ser oss inte bara som en viktig motor för den lokala handeln utan också som en hörnsten i samhällsbygget. I grunden är vi en försvarare av demokratin. Utan lokal granskning och information minskar förtroendet för våra institutioner, politiker, polis, sjukvård, skola etcetera.  Vi blir satta i händerna på vandringssägner på sociala medier.

– Det är helheten som gör att min låga brinner starkt för gratisdistribuerade lokaltidningar, det är helheten som gör att vi kommer vara vinnare långsiktigt. Vi gör lokaljournalistik tillgängligt för alla och vi utgör en väldigt viktig del för den lokala handeln.

Du är ju mångårig ledare i dina organisationer. Hur når du och dina medarbetare framgång?

– Det handlar om att känna passion för det man gör. Att brinna för sina uppgifter. Den som går in med en glöd i kroppen och vilja att prestera, men saknar lite av grundkunskap kommer alltid göra ett bättre jobb än de som har kunskapen men saknar glöden.
– Framgång är sällan något man vinner på lotto. Framgång skapar man genom hårt och dedikerat arbete.