Kundnöjdhetsundersökning 2018

Per Fagerlund, marknadschef

– Nu lägger 2018 till handlingarna. Det blev ett händelserikt år, på både gott och ont. Vi på Bold hade ett bra år med god beläggning och året slutade ekonomiskt bra. Det som var mindre bra var den väl kända situationen med pappersbrist och de kraftigt ökade papperspriserna.

Kundmätningen som vi genomför i slutet av varje år var positiv.  Vi har nu gjort mätningen under ett flertal år så att vi kan gå tillbaka och jämföra och se utvecklingen. Vi intervjuar alla våra kunder och ber om svar på cirka 20 frågor. Undersökningen sker via en webenkät och svarsfrekvensen är hög vilket leder till att det blir ett mycket bra underlag. Syftet är att se vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra. Här intill finns några urval några av de delresultat som underökningen gav. Det är bilder som visar till exempel total kundnöjdhet, kontakt samt naturligtvis de viktiga frågorna kvalitet och leverans.

Riktigt glädjande är ju framför allt det totala betyget som återigen var ”all time high”. På en 5-gradig skala så hade vi totalt för hela Bold betyget 4,5. Vi har också, som man kan se på bilderna, hela tiden ökat i betyg vilket ju av naturliga skäl känns mycket, mycket positivt. Den här undersökningen är viktig för oss, och vi kommer att genomföra en ny i slutet av året, under oktober/november.