7 nya dagstidningstitlar

VD Bold Printing Stockholm har ordet

Som bekant är vi alla inne i en mycket besvärlig situation just nu, jag tänker naturligtvis på Corona viruset och alla dess effekter.  Det drabbar oss likt andra på något sätt och ingen vet när effekterna kommer att avta. I nuläget är det framför allt sjukfrånvaron som ställer till bekymmer för oss, men även den minskande annonseringen och tunnare tidningarna oroar.

Vi har under slutet av förra året och i början av detta år utökat vår produktion med 7 nya dagstidningstitlar. Det är glädjande och det har gett oss full beläggning och som ger en trygg grund att stå på framöver.

Vi ska förhoppningsvis inom en snar framtid komma ur Coronans grepp och då ser det med tanke på ovanstående tillskott positivt ut.. Vi har en bra grundbeläggning i våra anläggningar med stabila och långsiktiga kunder, som vi har högsta fokus på att hålla fortsatt nöjda.

Erik Wallhed