Styrkor

Svårslagen kapacitet

Bold Printing utgörs tidningstryckerier strategiskt belägna runt om i Sverige. Rent tekniskt ligger alla anläggningarna i toppskiktet och erbjuder tillsammans en kapacitet och flexibilitet som är svårslagen på den nordiska marknaden. Vi jobbar kontinuerligt med att hålla våra anläggningar moderna och med att utveckla våra processer för att stå väl rustade inför framtiden.

All hjälp du behöver

Bold Printing har alla sorters kunder, stora som små. Och alla kunder är lika viktiga för oss. Vi tror på en tät kontakt med varje kund och utser alltid en unik kundansvarig på ett av tryckerierna. Den kundansvarige förmedlar kundens krav och behov till produktionen och säkrar att samarbetet fungerar som det ska.

Vi är dessutom gärna med i kundens trycksaksutveckling och bidrar med vår kompetens och erfarenhet kring allt tryckerirelaterat, från pappersval till bilagehantering och selektering, men även transport och distribution.

Sedan 2003 låter Bold Printing göra en årlig Kundnöjdhetsundersökning (NKI) där ett analysföretag ringer runt till alla kunder som får ge betyg och kommentarer till hur de upplever Bold som leverantörer. Bold Printing vill veta vad kunden tycker och strävar hela tiden efter att bli bättre!

Trogna ägare och kunder

Med våra etablerade tryckerier är Bold Printing en stor och seriös aktör på den svenska tryckerimarknaden. Koncernen bildades 1998  och har varit Bonnierägd sedan dess.

Miljö 100% på agendan

Bold Printing fokuserar på miljöarbetet inom samtliga tryckerier i gruppen. Alla tryckerier har infört miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. Tryckerierna är alltså miljöcertifierade, vi använder bara material som klarar de krav som ställs upp i Nordisk Miljömärkning och endast från seriösa leverantörer.

Alla trycksaker som är producerade i våra tryckerier är återvinningsbara, och all makulatur, emballage och plast fraktioneras och går till återvinning. Detta är något som du, vi och vår gemensamma miljö vinner på.

Miljöpolicy för Bold Printing Malmö AB

Miljöpolicy för Bold Printing Stockholm AB